Hỗ trợ kỹ thuật

 • Nguyễn Thị Hà

  0978 360 738

   

  Email:hant@aivietnam.net

 • Phạm Quang Trung

  (024) 6282.1030

   

  Email:phamquangtrung@moha.gov.vn

 Hỗ trợ bài giảng

 • Phạm Thị Khánh Châm

  0969 488 967

   

  Email:champk@aivietnam.net

 • Nguyễn Mạnh Tuyền

  (024) 6282.1030

   

  Email:nguyenmanhtuyen@moha.gov.vn

 Tài liệu HDSD

 • Liên kết tải tài liệu tại đây

   

   

 •  

   

   

 

 

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN (e-LEARNING)

ĐIỀU HƯỚNG NHANH