GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN (e-LEARNING)

Hệ thống đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến (e-Learning) của Bộ Nội vụ là hệ thống giúp quản lý, đồng bộ các công việc liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Các đối tượng chính tham gia vào công tác đào tạo bao gồm: Học viên, Giảng viên, Cán bộ quản lý đào tạo, Cán bộ quản trị hệ thống được giao tiếp trên hệ thống qua các giao diện người dùng khác nhau. Không gian giao tiếp trên hệ thống bao gồm:

 • Các bài giảng;
 • Các lớp học theo chuyên đề;
 • Các khóa thi, kiểm tra;
 • Diễn đàn;
 • Tài liệu tham khảo;
 • Tin đào tạo.

Tài nguyên của hệ thống:

 • Chương trình đào tạo
 • Các bài giảng, chuyên đề
 • Tài liệu tham khảo
 • Ngân hàng câu hỏi thi
 • Thông tin hỗ trợ

Bài giảng điện tử được chuyển từ Chuyên đề 2: Tin học văn phòng thuộc Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng CNTT cho cán bộ, công chức xã khu vực đồng bằng ban hành theo Quyết định số 481/QĐ-BNV ngày 30/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và được nâng cấp, cập nhật nội dung theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Bài giảng được xây dựng công phu, chi tiết, cụ thể, trực quan với nhiều phương pháp truyền đạt kiến thức (Video giảng viên giảng dạy, slide minh họa, video hướng dẫn thực hành). Bài giảng được công bố trực tuyến trên mạng Internet, học viên có thể truy cập để học tập, tham khảo bất cứ lúc nào cần thiết.

Song song với việc học tập qua các bài giảng, hệ thống cũng trang bị một phân hệ thi cử, kiểm tra trắc nghiệm. Phân hệ thi được xây dựng với tiêu chí nâng cao tối đa tính khách quan trong việc ra đề thi, với đầu vào là ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, đầu ra là đề thi với các câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi, các đáp án cũng được sắp xếp ngẫu nhiên đối với mỗi đề khác nhau. Bên cạnh đó, Học viên được cung cấp thông tin đăng nhập học tập và các thông tin liên hệ với giảng viên, kỹ thuật viên để được trợ giúp khi cần thiết.

 

 

 

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN (e-LEARNING)

ĐIỀU HƯỚNG NHANH